Saturday, April 26, 2014

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီအစဥ္အလာ (၅)


( ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ အဂၤါရပ္ တစ္ခုုမွ ပံုုမွန္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ထိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွ တဆင့္  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မ်ားကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ဂိတ္ သည္ သမၼတဘုုရ္ွ ဒုုတိယ သက္တမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ အျပင္ ၂၀၀၈ သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုုိင္ရရိွ ခဲ့သည့္ သမၼတ အိုုဘားမား လက္ထက္ တြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဘ၀ အေတြ႕ အၾကံဳ ကိုု ေရးသားသည့္ Duty စာအုုပ္ အခန္း (၈) Transition တြင္ သမၼတဘုုရ္ွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံၿပီးသူ အိုုဘားမားထံ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ခဲ့သည့္ အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားရာ ထိုုအခန္းမွ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုု တင္ျပအပ္ ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုုိ္င္ငံေရး ေလာက သက္သက္ ႏွင့္သာ ဆိုုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကိုုမူ ခ်န္လွပ္ထား ခဲ့ပါသည္။ ဂိတ္၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုု ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားကိုု ဆ၀ါး ႏုုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)
အဲဒီလိုု သမၼတ ရာထူး လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္မွာပဲ ဒုုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံထားရတဲ့  Joe Biden ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုု သီးျခား ေတြ႕ဆံုုခဲ့ ပါေသးတယ္။ သူက အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရးရာ ကိစၥေတြမွာ ဒုုတိယ သမၼတ အေနနဲ႕ ဘယ္လိုု အခန္း က႑က ပါ၀င္သင့္ လဲလိုု႕ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က အလြန္ ကြဲျပားတဲ့ ပံုုစံ ႏွစ္ခုု ရိွေၾကာင္း၊ ပထမ တစ္ခုုက ေဂ်ာ့္ခ်္ အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုုရ္ွ ( လက္ရိွ သမၼတ ဘုုရ္ွ၏ ဖခင္၊ သမၼတ ရီဂင္ လက္ထက္ ဒုုတိယ သမၼတ) နဲ႕ ဒုုတိယ တစ္ခုုက  ဒစ္ေခ်ယင္နီ ( လက္ရိွ သမၼတဘုုရ္ွ ၏ ဒုုတိယ သမၼတ)ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ ပါတယ္။
ဘုုရ္ွ (အႀကီး)ရဲ့ ပံုုစံက သူ႕လက္ေထာက္ အရာရိွ ေတြက ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀း အပါ အ၀င္ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရးနဲ႕ သက္ဆုုိင္တဲ့ အစည္းအေ၀း ေတြကိုု တက္တယ္။ ၿပီးရင္ ဒုုတိယ သမၼတကိုု ျပန္သတင္း ပိုု႕တယ္။ ဘုုရ္ွက သူ႕အျမင္ ေတြကိုု သမၼတ တစ္ဦးတည္းကိုု ပဲ တင္ျပပါတယ္။
ဒစ္ေခ်ယင္နီ ကေတာ့ အဲဒီလိုု မဟုုတ္ဘူး။ သူ႕လက္ေထာက္ ေတြက အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ား အစည္းအေ၀း ေတြကိုု တက္ၿပီး  သူကုုိယ္တုိင္ ကေတာ့ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀း ေတြကိုု တက္တယ္။ ၿပီးရင္ အစည္း အေ၀းမွာ သူ႕သေဘာထားကိုု ေျပာတယ္။ အျပင္း အထန္ ေဆြးေႏြးတယ္။ သူ႕လက္ေထာက္ ေတြကလည္း သူတိုု႕ တက္တဲ့ အစည္းအေ၀း တုုိင္းမွာ သူ တိုု႕ ဆရာလိုုပဲ ၀င္ေဆြးေႏြးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဘုုရ္ွ (အႀကီး)ရဲ့ ပံုုစံကိုု ေထာက္ခံတယ္။ အဲဒီလုုပ္ကုုိင္ ပံုုဟာ ႏုုိင္ငံရဲ့ ဒုုတိယ အျမင့္ဆံုုး ရာထူးရဲ့ ဂုုဏ္သိကၡာ နဲ႕လည္း ကိုုက္ညီတယ္။ ေနာက္ၿပီး သမၼတ တစ္ဦးတည္း ကိုုပဲ သူ႕အျမင္ကိုု ေျပာတဲ့ အတြက္ သူေျပာတာကိုု သမၼတက လက္ခံသလား၊ ပယ္ခ် သလားဆိုုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏုုိင္ဘူး။ ဒါဟာ ႏုုိင္ငံေရး အတင္း အဖ်င္းေတြ ျပန္႕လြယ္ လြန္းတဲ့ ၀ါရွင္တန္ ႏုုိင္ငံေရး ေလာကမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ လုုပ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုု မဟုုတ္ဘဲ သမၼတ မတက္တဲ့ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းေတြ အားလံုုး လိုုက္တက္ၿပီး ကိုုယ္တုုိင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး ေနရင္ ဒုုတိယ သမၼတဟာ က်န္တဲ့ သူေတြနဲ႕ ဘာမွ ထူးမွာ မဟုုတ္ဘူူး။ သူဘာေျပာတယ္၊ ေအာင္ျမင္တယ္၊ မေအာင္ျမင္ဘူး ဆိုုတာ အားလံုုး သိသြား နုုိင္တယ္။
အဲဒါေတြကိုု ရွင္းျပေတာ့ Biden က ေသေသ ခ်ာခ်ာ နားေထာင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႕ လုုပ္ေတာ့ ဒစ္ေခ်ယင္နီ ပံုုစံအတုုိင္း တေသြ မတိမ္း လိုုက္လုုပ္ေတာ့ တာပါပဲ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉  ရက္ေန႕မွာ ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ ပင္တဂြန္ ရံုုးခန္းမွာ ေန႕လည္စာ အတူ စားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ သိဖိုု႕ လိုုတဲ့အတြက္ သူ႕ကိုု ဖိတ္ၾကား ခဲ့ၿပီး သူကလည္း လိုုလိုုလားလား လက္ခံခဲ့ပါတယ္။  ေန႕လည္စာ စားရင္း ကၽြန္ေတာ္က ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးနဲ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး မသင့္ျမတ္ တာေၾကာင့္ အစိုုးရ အဖြဲ႕နဲ႕ သမၼတ အေပၚ ဆိုုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေတြကိုု ရွင္းျပ ခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဘုုရ္ွရဲ့ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုုလီဇာရိုုက္စ္ ၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမႈဟာ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုု အေပၚမွာ သာမက အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး ဆုုိင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အေပၚမွာပါ အက်ိဳး သက္ေရာက္ ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးေတြလိုု ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး အျပိဳင္ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒရဲ့ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ ရိွသူ ေနရာကိုု ရဖိုု႕ ႀကိဳးစားမွာ မဟုုတ္ဘူး၊ ဒါ့အျပင္ ဘုုရ္ွအစိုုးရ တုန္းကလိုုပဲ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ရရိွ ႏုုိင္ဖိုု႕အတြက္ ေထာက္ခံ ေပးမယ္လိုု႕ ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။ ကလင္တန္ဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္ မွာေရာ၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္မွာပါ က်င္လည္ခဲ့သူ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ ဆိုုလိုုခ်က္ကိုု ခ်က္ျခင္း သေဘာေပါက္ၿပီး လက္တြဲလုုပ္ဖိုု႕ သေဘာတူ ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တိုု႕ႏွစ္ဦးဟာ အလြန္ခုုိင္ၿမဲတဲ့ လုုပ္ေဖာ္ ကိုုင္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိုု တည္ေဆာက္ ႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၁၉  ရက္ေန႕ ကေတာ့ လက္ရိွ သမၼတဘုုရ္ွရဲ့ သမၼတ သက္တမ္း ေနာက္ဆံုုးေန႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႕မွာ သမၼတဘုုရ္ွရဲ့ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး အဖြဲ႕က သမၼတသစ္ အိုုဘားမားရဲ့ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး အဖြဲ႕ကိုု အိမ္ျဖဴေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမွာ အမိ်ဳးသား လံုုျခံဳေရး ဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။ အရင္တုန္းက သမၼတသစ္ကိုု သီးျခား ရွင္းျပတာ မ်ိဳးပဲ ရိွပါတယ္။ အခုုလိုု အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ေတြ႕ၿပီး ရွင္းျပတာမ်ိဳးမရိွခဲ့ပါဘူး။ အခုုအစည္းအေ၀းက သမၼတ ဘုုရ္ွအေနနဲ႕ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈကိုု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တတ္ႏုုိင္သမွ် လုုပ္ေပးမယ္ဆိုုတဲ့ ဆႏၵကိုု ျပသလိုုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ဘက္က ထုုိင္ရမလဲဆိုုတဲ့ ကိစၥကလဲြျပီး အားလံုုးအဆင္ေျပပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕က သမၼတ အိုုဘားမား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုုတဲ့ ေန႕ပါ။  အိုုဘားမား ဟာ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ရွစ္ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕သမၼတ ခုုႏွစ္ဦး လံုုးရဲ့ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုုပြဲ ေတြကိုု ကၽြန္ေတာ္ မတက္ခဲ့ဘူူး။ အခုုလည္း အဲဒီ အစဥ္အလာကိုု ထိန္းသိမ္းဖိုု႕ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ ပါတယ္။ အခုုလိုု အစိုုးရအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လံုုး တက္ေရာက္ရတဲ့ အခမ္းအနား မ်ားမွာ ၀န္ႀကီး တစ္ဦးက  အခမ္းအနား မတက္ဘဲ အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက္ အသင့္ ေနရတဲ့ အစဥ္အလာ ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုုရ္ွနဲ႕ အိုုဘားမား ႏွစ္ဖြဲ႕ လံုုးကိုု ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဲဒီတာ၀န္ အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုုး ျဖစ္ေၾကာင္း နားခ်ၿပီး အခမ္းအနားကိုု မတက္ခဲ့ ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ဘုုရ္ွလက္ထက္မွာ တာ၀န္ယူခဲ့သလိုု အိုုဘားမား လက္ထက္ မွာလည္း ဆက္တာ၀န္ ယူရမယ့္၊ လႊတ္ေတာ္ ကလည္း အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္တဲ့ တစ္ဦး တည္းေသာ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေတာ့ တကယ္လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ တာ၀န္ယူမႈပါ။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အိုုဘားမားရဲ့ အစိုုးရသစ္မွာ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ပါေတာ့တယ္။
(ရဲထြဋ္)

No comments:

Post a Comment