Saturday, April 26, 2014

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီအစဥ္အလာ (၅)


( ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ အဂၤါရပ္ တစ္ခုုမွ ပံုုမွန္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ထိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွ တဆင့္  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မ်ားကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ဂိတ္ သည္ သမၼတဘုုရ္ွ ဒုုတိယ သက္တမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ အျပင္ ၂၀၀၈ သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုုိင္ရရိွ ခဲ့သည့္ သမၼတ အိုုဘားမား လက္ထက္ တြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဘ၀ အေတြ႕ အၾကံဳ ကိုု ေရးသားသည့္ Duty စာအုုပ္ အခန္း (၈) Transition တြင္ သမၼတဘုုရ္ွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံၿပီးသူ အိုုဘားမားထံ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ခဲ့သည့္ အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားရာ ထိုုအခန္းမွ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုု တင္ျပအပ္ ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုုိ္င္ငံေရး ေလာက သက္သက္ ႏွင့္သာ ဆိုုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကိုုမူ ခ်န္လွပ္ထား ခဲ့ပါသည္။ ဂိတ္၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုု ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားကိုု ဆ၀ါး ႏုုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)
အဲဒီလိုု သမၼတ ရာထူး လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္မွာပဲ ဒုုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံထားရတဲ့  Joe Biden ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုု သီးျခား ေတြ႕ဆံုုခဲ့ ပါေသးတယ္။ သူက အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရးရာ ကိစၥေတြမွာ ဒုုတိယ သမၼတ အေနနဲ႕ ဘယ္လိုု အခန္း က႑က ပါ၀င္သင့္ လဲလိုု႕ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က အလြန္ ကြဲျပားတဲ့ ပံုုစံ ႏွစ္ခုု ရိွေၾကာင္း၊ ပထမ တစ္ခုုက ေဂ်ာ့္ခ်္ အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုုရ္ွ ( လက္ရိွ သမၼတ ဘုုရ္ွ၏ ဖခင္၊ သမၼတ ရီဂင္ လက္ထက္ ဒုုတိယ သမၼတ) နဲ႕ ဒုုတိယ တစ္ခုုက  ဒစ္ေခ်ယင္နီ ( လက္ရိွ သမၼတဘုုရ္ွ ၏ ဒုုတိယ သမၼတ)ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ ပါတယ္။
ဘုုရ္ွ (အႀကီး)ရဲ့ ပံုုစံက သူ႕လက္ေထာက္ အရာရိွ ေတြက ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀း အပါ အ၀င္ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရးနဲ႕ သက္ဆုုိင္တဲ့ အစည္းအေ၀း ေတြကိုု တက္တယ္။ ၿပီးရင္ ဒုုတိယ သမၼတကိုု ျပန္သတင္း ပိုု႕တယ္။ ဘုုရ္ွက သူ႕အျမင္ ေတြကိုု သမၼတ တစ္ဦးတည္းကိုု ပဲ တင္ျပပါတယ္။
ဒစ္ေခ်ယင္နီ ကေတာ့ အဲဒီလိုု မဟုုတ္ဘူး။ သူ႕လက္ေထာက္ ေတြက အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ား အစည္းအေ၀း ေတြကိုု တက္ၿပီး  သူကုုိယ္တုိင္ ကေတာ့ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀း ေတြကိုု တက္တယ္။ ၿပီးရင္ အစည္း အေ၀းမွာ သူ႕သေဘာထားကိုု ေျပာတယ္။ အျပင္း အထန္ ေဆြးေႏြးတယ္။ သူ႕လက္ေထာက္ ေတြကလည္း သူတိုု႕ တက္တဲ့ အစည္းအေ၀း တုုိင္းမွာ သူ တိုု႕ ဆရာလိုုပဲ ၀င္ေဆြးေႏြးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဘုုရ္ွ (အႀကီး)ရဲ့ ပံုုစံကိုု ေထာက္ခံတယ္။ အဲဒီလုုပ္ကုုိင္ ပံုုဟာ ႏုုိင္ငံရဲ့ ဒုုတိယ အျမင့္ဆံုုး ရာထူးရဲ့ ဂုုဏ္သိကၡာ နဲ႕လည္း ကိုုက္ညီတယ္။ ေနာက္ၿပီး သမၼတ တစ္ဦးတည္း ကိုုပဲ သူ႕အျမင္ကိုု ေျပာတဲ့ အတြက္ သူေျပာတာကိုု သမၼတက လက္ခံသလား၊ ပယ္ခ် သလားဆိုုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏုုိင္ဘူး။ ဒါဟာ ႏုုိင္ငံေရး အတင္း အဖ်င္းေတြ ျပန္႕လြယ္ လြန္းတဲ့ ၀ါရွင္တန္ ႏုုိင္ငံေရး ေလာကမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ လုုပ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုု မဟုုတ္ဘဲ သမၼတ မတက္တဲ့ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းေတြ အားလံုုး လိုုက္တက္ၿပီး ကိုုယ္တုုိင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး ေနရင္ ဒုုတိယ သမၼတဟာ က်န္တဲ့ သူေတြနဲ႕ ဘာမွ ထူးမွာ မဟုုတ္ဘူူး။ သူဘာေျပာတယ္၊ ေအာင္ျမင္တယ္၊ မေအာင္ျမင္ဘူး ဆိုုတာ အားလံုုး သိသြား နုုိင္တယ္။
အဲဒါေတြကိုု ရွင္းျပေတာ့ Biden က ေသေသ ခ်ာခ်ာ နားေထာင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႕ လုုပ္ေတာ့ ဒစ္ေခ်ယင္နီ ပံုုစံအတုုိင္း တေသြ မတိမ္း လိုုက္လုုပ္ေတာ့ တာပါပဲ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉  ရက္ေန႕မွာ ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ ပင္တဂြန္ ရံုုးခန္းမွာ ေန႕လည္စာ အတူ စားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ သိဖိုု႕ လိုုတဲ့အတြက္ သူ႕ကိုု ဖိတ္ၾကား ခဲ့ၿပီး သူကလည္း လိုုလိုုလားလား လက္ခံခဲ့ပါတယ္။  ေန႕လည္စာ စားရင္း ကၽြန္ေတာ္က ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးနဲ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး မသင့္ျမတ္ တာေၾကာင့္ အစိုုးရ အဖြဲ႕နဲ႕ သမၼတ အေပၚ ဆိုုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေတြကိုု ရွင္းျပ ခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဘုုရ္ွရဲ့ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုုလီဇာရိုုက္စ္ ၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမႈဟာ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုု အေပၚမွာ သာမက အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး ဆုုိင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အေပၚမွာပါ အက်ိဳး သက္ေရာက္ ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးေတြလိုု ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး အျပိဳင္ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒရဲ့ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ ရိွသူ ေနရာကိုု ရဖိုု႕ ႀကိဳးစားမွာ မဟုုတ္ဘူး၊ ဒါ့အျပင္ ဘုုရ္ွအစိုုးရ တုန္းကလိုုပဲ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ရရိွ ႏုုိင္ဖိုု႕အတြက္ ေထာက္ခံ ေပးမယ္လိုု႕ ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။ ကလင္တန္ဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္ မွာေရာ၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္မွာပါ က်င္လည္ခဲ့သူ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ ဆိုုလိုုခ်က္ကိုု ခ်က္ျခင္း သေဘာေပါက္ၿပီး လက္တြဲလုုပ္ဖိုု႕ သေဘာတူ ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တိုု႕ႏွစ္ဦးဟာ အလြန္ခုုိင္ၿမဲတဲ့ လုုပ္ေဖာ္ ကိုုင္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိုု တည္ေဆာက္ ႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၁၉  ရက္ေန႕ ကေတာ့ လက္ရိွ သမၼတဘုုရ္ွရဲ့ သမၼတ သက္တမ္း ေနာက္ဆံုုးေန႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႕မွာ သမၼတဘုုရ္ွရဲ့ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး အဖြဲ႕က သမၼတသစ္ အိုုဘားမားရဲ့ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး အဖြဲ႕ကိုု အိမ္ျဖဴေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမွာ အမိ်ဳးသား လံုုျခံဳေရး ဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။ အရင္တုန္းက သမၼတသစ္ကိုု သီးျခား ရွင္းျပတာ မ်ိဳးပဲ ရိွပါတယ္။ အခုုလိုု အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ေတြ႕ၿပီး ရွင္းျပတာမ်ိဳးမရိွခဲ့ပါဘူး။ အခုုအစည္းအေ၀းက သမၼတ ဘုုရ္ွအေနနဲ႕ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈကိုု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တတ္ႏုုိင္သမွ် လုုပ္ေပးမယ္ဆိုုတဲ့ ဆႏၵကိုု ျပသလိုုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ဘက္က ထုုိင္ရမလဲဆိုုတဲ့ ကိစၥကလဲြျပီး အားလံုုးအဆင္ေျပပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕က သမၼတ အိုုဘားမား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုုတဲ့ ေန႕ပါ။  အိုုဘားမား ဟာ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ရွစ္ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕သမၼတ ခုုႏွစ္ဦး လံုုးရဲ့ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုုပြဲ ေတြကိုု ကၽြန္ေတာ္ မတက္ခဲ့ဘူူး။ အခုုလည္း အဲဒီ အစဥ္အလာကိုု ထိန္းသိမ္းဖိုု႕ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ ပါတယ္။ အခုုလိုု အစိုုးရအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လံုုး တက္ေရာက္ရတဲ့ အခမ္းအနား မ်ားမွာ ၀န္ႀကီး တစ္ဦးက  အခမ္းအနား မတက္ဘဲ အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက္ အသင့္ ေနရတဲ့ အစဥ္အလာ ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုုရ္ွနဲ႕ အိုုဘားမား ႏွစ္ဖြဲ႕ လံုုးကိုု ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဲဒီတာ၀န္ အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုုး ျဖစ္ေၾကာင္း နားခ်ၿပီး အခမ္းအနားကိုု မတက္ခဲ့ ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ဘုုရ္ွလက္ထက္မွာ တာ၀န္ယူခဲ့သလိုု အိုုဘားမား လက္ထက္ မွာလည္း ဆက္တာ၀န္ ယူရမယ့္၊ လႊတ္ေတာ္ ကလည္း အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္တဲ့ တစ္ဦး တည္းေသာ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေတာ့ တကယ္လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ တာ၀န္ယူမႈပါ။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အိုုဘားမားရဲ့ အစိုုးရသစ္မွာ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ပါေတာ့တယ္။
(ရဲထြဋ္)

Read more

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီအစဥ္အလာ (၄)( ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ အဂၤါရပ္ တစ္ခုုမွ ပံုုမွန္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ထိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွ တဆင့္  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မ်ားကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ဂိတ္ သည္ သမၼတဘုုရ္ွ ဒုုတိယ သက္တမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ အျပင္ ၂၀၀၈ သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုုိင္ရရိွ ခဲ့သည့္ သမၼတ အိုုဘားမား လက္ထက္ တြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဘ၀ အေတြ႕ အၾကံဳ ကိုု ေရးသားသည့္ Duty စာအုုပ္ အခန္း (၈) Transition တြင္ သမၼတဘုုရ္ွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံျပီးသူ အိုုဘားမားထံ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ခဲ့သည့္ အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားရာ ထိုုအခန္းမွ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုု တင္ျပအပ္ ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုုိ္င္ငံေရး ေလာက သက္သက္ ႏွင့္သာ ဆိုုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကိုုမူ ခ်န္လွပ္ထား ခဲ့ပါသည္။ ဂိတ္၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုု ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားကိုု ဆ၀ါး ႏုုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)
အိုုဘာမားနဲ႕ ေတြ႕ၿပီးတာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတဘုုရ္ွကိုု အေျခအေန အားလံုုး တင္ျပခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုုး သူ႕မူ၀ါဒ ေတြကိုု ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္ ခဲ့တဲ့ သမၼတေလာင္းနဲ႕ ဆက္ၿပီး လက္တြဲဖိုု႕ ဆံုုးျဖတ္ ခဲ့တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု စိတ္မ်ား ခုုသြားေလ မလားလိုု႕ စိုုးရိမ္ ခဲ့ေပမယ့္ ဘုုရ္ွ ကေတာ့ ေက်နပ္ေနပံုု ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေတာ့ အီရတ္မွာ တန္ဖိုုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ၿပီး ရယူထား ရတာေတြကိုု ဆက္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ႏုုိင္ဖိုု႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဆက္ရိွ ေနသင့္ တယ္လိုု႕ သူယူဆ ထားပံုု ရပါတယ္။
ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕ မွာေတာ့ အိုုဘားမားရဲ့ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အဖြဲ႕က ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုု ေရာက္လာ ပါတယ္။ (အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ႏိုု၀င္ဘာ လတြင္ က်င္းပ ေသာ္လည္း အႏိုုင္ရသူ သမၼတ ေလာင္းသည္ ေနာက္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ရက္ေန႕မွသာ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုုၿပီး စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုုၾကား ကာလတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ႏုုိင္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ ရသည္။ ဘာသာ ျပန္သူ) အဲဒီအခ်ိန္ ကစၿပီး ေနရထုုိင္ရ ခက္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့ တာပါပဲ။ တာ၀န္ လာလႊဲတဲ့ အဖြဲ႕က ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းတယ္ ဆိုုေပမယ့္ ငါ တိုု႕ လာၿပီ၊ မင္းတိုု႕ သြားၾကေတာ့၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ ဒါမွမဟုုတ္ ရွစ္ႏွစ္ အတြင္း မင္းတိုု႕ မွားခဲ့သမွ် ငါတိုု႕အဖတ္ဆယ္ ရေတာ့မယ္  ဆိုုတဲ့ ခံစားမႈက  သိိသိသာသာ ျဖစ္ျဖစ္၊ မသိမသာ ျဖစ္ျဖစ္ ရိွေန တာပါပဲ။ တစ္ခါ တစ္ေလ အၿပံဳးေတြရဲ့ ေနာက္မွာ မထီ ေလးစားမႈ ေတြကိုု ေတြ႕ရ တတ္ပါတယ္။
တစ္ခုု ကံေကာင္းတာက အိုုဘားမားရဲ့ အဖြဲ႕ကိုု ေခါင္းေဆာင္လာတဲ့ သူႏွစ္ေယာက္ လံုုးက ကလင္တန္ အစုုိးရ လက္ထက္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လိုုရင္းကိုုပဲ တုုိက္ရိုုက္ လုုပ္ေဆာင္ သြားပါတယ္။ တစ္ခုုပဲ သူတိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ လံုုုုးက အိုုဘားမား အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးဖိုု႕ ဆံုုးျဖတ္ ထားတယ္ ဆိုုတာကိုု မသိဘူး။ သူတိုု႕က ကၽြန္ေတာ့္ ရံုုးအဖြဲ႕ ေတြကိုု လက္ရိွ စစ္ဆင္ေရး အေျခ အေနေတြ၊ အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက္ ျပင္ဆင္ ထားမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ဘက္ကလည္း အဲဒီေန႕ ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ရံုုးအဖြဲ႕မွာ သူတိုု႕ ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး တြဲထားျပီး ေန႕စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့ အေျခ အေနေတြ၊ လုုပ္ငန္း လုုပ္ေဆာင္ပံုု ေတြကိုု ေလ့လာဖုုိ႕ စီစဥ္ ေပးပါတယ္။
ခက္တာက အခုုလာတဲ့ လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အဖြဲ႕ထဲက ဘယ္သူေတြကိုု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွာ တာ၀န္ေပးဖိုု႕ လ်ာထားတယ္ ဆိုုတာကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ မသိရ ေသးတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ဘက္က ဒီႏွစ္လပဲ အဖြဲ႕မွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ေနာက္ပိုုင္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ ဆက္မယူ မယ့္ သူေတြကိုု အေရးႀကီးတဲ့ စစ္ေရး လွ်ိုု႕၀ွက္ ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းကိုု ရွင္းမျပ ခ်င္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြ အေနနဲ႕ လံုုျခံဳေရး ဆုုိင္ရာ ကင္းလြတ္ ခြင့္ေတြ ရိွထားဖိုု႕လိုုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အဖြဲ႕က လွ်ိဳ႕၀ွက္ အဆင့္ ကိစၥေတြ ကိုုပဲ ရွင္းျပဖိုု႕၊ ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ ကိစၥေတြကိုု ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဖိုု႕ သေဘာတူ ခဲ့ၾက ပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကလည္း လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ တုုိက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္မႈ မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ား၊ အီရန္ ပါကစၥတန္ ႏုုိင္ငံ တိုု႕နဲ႕ ပတ္သက္ ေနတဲ့ လုုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း မျပဳဖိုု႕ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ အမိန္႕ထုုတ္ ထားပါ တယ္။
ဒီကာလထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အလုုပ္ တစ္ခုုကေတာ့ အိုုဘားမား အစိုုးရ အဖြဲ႕ရဲ့ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ John Podesta နဲ႕ ဆက္သြယ္တာ ပါပဲ။ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ သူ႕ဆီကိုု အီးေမးလ္ အရွည္ႀကီး တစ္ေစာင္ ပိုု႕လိုုက္ ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ေပးဖိုု႕ လ်ာထားေၾကာင္း တရား၀င္ ေၾကညာၿပီးတာနဲ႕ ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ဆုုိင္တဲ့ လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရး အဖဲြ႕ဟာ သူ႕ကိုုေရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုုပါ သတင္းပိုု႕ သင့္တယ္လိုု႕ ေျပာထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ သမၼတကိုု တင္ျပမယ့္ ေတြ႕ရိွခ်က္၊ သံုုးသပ္ခ်က္နဲ႕ ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္ေတြ အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာထား ေတြကိုု ျဖည့္စြက္ခြင့္ ရခ်င္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ေတာင္းဆိုုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အိုုဘားမားနဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ တုန္းကလိုုပဲ အုုိဘားမားက အစားထိုုး ခန္႕မယ့္ သူေတြကိုု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုုး ေမးျမန္းခြင့္ ရဖိုု႕နဲ႕ သမၼတကိုု တာ၀န္ ေပးရန္ သင့္မသင့္ ေထာက္ခံတင္ ျပခြင့္ရဖိုု႕၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ရံုုးအဖြဲ႕၊ ေျပာေရး ဆိုုခြင့္ ရိွသူနဲ႕ မိန္႕ခြန္း ေရးသားသူ အျပင္ လက္ေထာက္ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး (ေထာက္လွမ္းေရး) ဒုုတိယဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) Jim Clapp er ကိုု ဆက္တာ၀န္ ေပးခြင့္ရဖိုု႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အိုုဘားမားနဲ႕ သေဘာတူ ၿပီးျဖစ္တဲ့ အတုုိင္း အိုုဘားမား ခန္႕မယ့္ သူေတြ တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္မီ ယာယီ ဆက္တာ၀န္ေပး ထားသင့္တဲ့ လက္ရိွ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူေတြ စာရင္းကိုုလည္း ေထာက္ခံ တင္ျပ လိုုက္တယ္။
John Podesta ဆီက နာရီပိုုင္းအတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ရတယ္။ သူက တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း အစီရင္ ခံစာကိုု ကၽြန္ေတာ့္ထံ တင္ျပဖိုု႕ ကိစၥနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ခန္႕မယ့္ လူသစ္ေတြ ကိစၥကုုိ သေဘာတူတယ္။ Jim Clapper နဲ႕ပတ္သက္လိုု႕ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း အေၾကာင္း ျပန္မယ္လုုိ႕ ဆိုုတယ္။ ယာယီ တာ၀န္ ေပးမယ့္ သူေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦး ခ်င္းအေပၚ သံုုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုုးျဖတ္မယ္လိုု႕ ေျပာပါတယ္။
တစ္ခုုပဲ အထစ္အေငါ့ ရိွတာက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ေျပာေရး ဆိုုခြင့္ရိွသူ  Geof Morrell နဲ႕ ပတ္သက္ တာပါပဲ။ အိုုဘားမား အဖြဲ႕ဘက္က ေျပာေရး ဆိုုခြင့္ ရိွသူေတြ အားလံုုးကိုု သူတိုု႕က ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပး ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က Morrell ဟာ ကၽြန္ေတာ္ ယံုုၾကည္ ရတဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာ ေတြကိုု သိၿပီး အဲဒီအတုုိင္း ေျပာမယ့္သူ ျဖစ္တယ္။ သူ႕ကိုုပဲ တာ၀န္ ေပးခ်င္ ပါတယ္လိုု႕ ထပ္တင္ျပ ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ Morrell ကိုု တာ၀န္ေပးခ်င္ တာက သူ႕ရဲ့ လုုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ၀ါရွင္တန္ သတင္း ေလာကကိုု ၀င္ဆန္႕မႈ တိုု႕ေၾကာင့္ တင္မကဘူး၊ သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကုုိ မေထာက္မညွာ ေ၀ဖန္ ၀့ံတဲ့သူ၊ သတင္း ေပါက္ၾကားမွာကိုု မစိုုးရိမ္ရပဲ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြး အျမင္ေတြကိုု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏုုိင္သူ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူ႕ကိုု ဆက္ထား လိုုတာျဖစ္ပါတယ္။
အိုုဘားမားဟာ သူ႕အစိုုးရရဲ့ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး ဆုုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွာ တာ၀န္ေပးဖိုု႕ လ်ာ ထားတဲ့ သူေတြ စာရင္းကိုု ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕ ခ်ီကာဂိုုၿမိဳ႕မွ ထုုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႕က ခ်ီကာဂိုုမွာ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလင္တန္၊ ကၽြန္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရး အႀကံေပး အရာရိွ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Jim Jones,  အမိေျမ ကာကြယ္ေရး ဌာန ၀န္ႀကီး  Janet Napolitano, ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Eric Holder နဲ႕ ကုုလသမဂၢ ဆိုုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး  Susan Rice တိုု႕အားလံုုးဆံုုခဲ့ၾကတယ္။
အဲဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ရံုုးအဖြဲ႕ ေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ ဒုုတိယ သက္တမ္း အတြက္ ဦးစားေပး လုုပ္ငန္း ေတြကိုု လ်ာထားတဲ့ အလုုပ္ေတြ လုုပ္ရပါ ေတာ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အဖြဲ႕သား ေတြဟာ တစ္ခါမွ လက္မတြဲ ဘူးတဲ့ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဘက္ အသစ္ေတြနဲ႕ လက္တြဲ လုုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုုးရသစ္ သက္တမ္းအစ ရက္ေပါင္း ကိုုးဆယ္ အတြင္းမွာ ျပည္ပ ခရီးမသြားဘဲ လုုပ္ေဖာ္ ကိုုင္ဘက္ အသစ္ေတြနဲ႕ ရင္းႏွီး အသားက် ေအာင္လုုပ္ဖိုု႕၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ အတြက္ ဦးစားေပး လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႕ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ ပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာလထဲမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ားအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Mullen တိုု႕ဟာ သမၼတသစ္ အိုုဘားမား အေၾကာင္းကိုု ေလ့လာတဲ့ အိုုဘားမား ၁၀၁ သင္ခန္း စာကိုု စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ဟာ သမၼတသစ္ အေနနဲ႕ ကမာၻ႕ ေရးရာမ်ားကိုု ဘယ္လုုိ ရႈျမင္သလဲ၊ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုု ဘယ္လိုု လုုပ္သလဲ၊ လက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ဘယ္လုုိ ဆက္ဆံသလဲ ဆိုုတာ သိေအာင္ ေလ့လာရ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တိုု႕ကိုု အိုုဘားမားနဲ႕လက္တြဲ လုုပ္ဖူးသူ ေတြက အဲဒီအခ်က္ ေတြကိုု ရွင္းျပၾက ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အိုုဘားမား ေရးတဲ့ Dream of My Father စာအုုပ္ကိုု ဖတ္ဖိုု႕ သူတိုု႕က တိုုက္တြန္းပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕ မွာေတာ့ အိုုဘားမားရဲ့ အမိ်ဳးသား လံုုၿခံဳေရး ဆုုိင္ရာ အစည္းအေ၀း ကိုု က်င္းပ ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕က အီရတ္စစ္ပြဲ၊ အာဖဂန္ စစ္ပြဲ၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယနဲ႕ အေရွ႕ အလယ္ပိုုင္း ဆုုိင္ရာ ကိစၥ ေတြကိုု ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး ေကာင္စီ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုုနဲ႕ သမၼတရံုုးရဲ့ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုု စနစ္ ေတြကိုု သက္ဆုုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေတြက ရွင္းျပၾက ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဒီပထမ အစည္းအေ၀းဟာ အစေကာင္း တယ္လိုု႕ ျမင္တယ္။ အစည္းအေ၀း တက္သူ ေတြက သမၼတ အသစ္ ဒါမွမဟုုတ္ က်န္တဲ့ လုုပ္ေဖာ္ ကိုုင္ဘက္ေတြ အထင္ ႀကီးေအာင္ အပိုုဆာဒါးေျပာတာေတြမရိွဘူး။ အဲ ဘုုရ္ွအစိုုးရရဲ့ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒ နဲ႕ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြအေပၚ ေ၀ဖန္ထိုုးႏွက္တာေတြေတာ့ ၾကားရတာေပါ့။ ဒါကလည္း ကိစၥမရိွပါဘူး။ သမၼတရာထူးအလႊဲအေျပာင္းကိုု အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကံဳခဲ့ျပီးတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ( ဂိတ္သည္ အိုုဘားမားအပါအ၀င္ အေမရိကန္သမၼတ ရွစ္ဦးလက္ေအာက္တြင္အမႈထမ္းခဲ့ဖူးသည္။ ဘာသာျပန္သူ) ေနာက္ေလးႏွစ္၊ဒါမွမဟုုတ္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာရင္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က အခုုလိုုပဲ ေရွ႕က လုုပ္သြားသူေတြကိုု ေ၀ဖန္ ဦး မယ္ဆိုုတာ သိျပီးသားပါ။
ေနာက္ၿပီး အစပိုုင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာေျပာ တကယ္ လက္ေတြ႕ လုုပ္တဲ့အခါ က်ေတာ့လည္း အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရးနဲ႕ ပတ္သက္ရင္  အရင္တံုုးက လုုပ္ခဲ့တဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကိုု ဆက္လုုပ္ ရတာပဲ ဆိုုတာ လုုပ္ရင္း ကိုုင္ရင္းနဲ႕ သူတိုု႕ေတြ႕လာမယ္ ဆိုုတာကိုု သိေနပါတယ္။  
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)
Read more

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီအစဥ္အလာ (၃)(ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ အဂၤါရပ္ တစ္ခုုမွ ပံုုမွန္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ထိုုေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွတဆင့္  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မ်ားကိုု ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ ဂိတ္သည္ သမၼတဘုုရ္ွ ဒုုတိယ သက္တမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ အျပင္ ၂၀၀၈ သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုုိင္ ရရိွခဲ့သည့္ သမၼတ အိုုဘားမား လက္ထက္ တြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဘ၀ အေတြ႕ အၾကံဳကိုု ေရးသားသည့္ Duty စာအုုပ္ အခန္း (၈) Transition တြင္ သမၼတဘုုရ္ွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံၿပီးသူ အိုုဘားမားထံ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ခဲ့သည့္ အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားရာ ထိုုအခန္းမွ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ဆိုု တင္ျပအပ္ ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုုိ္င္ငံေရး ေလာက သက္သက္ ႏွင့္သာ ဆိုုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ ကိုုမူ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။ ဂိတ္၏ အေတြ႕အႀကံဳကိုု ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားကိုု ဆ၀ါးႏုုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ )
သမၼတဘုုရ္ွနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ရာထူး ခန္႕အပ္ေရး ကိစၥတုန္း ကလိုုပဲ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕သမၼတ အိုုဘားမားတိုု႕ ေတြ႕ဆံုုမႈ ဟာလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာပါ။ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕မွာ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အနုုိင္ရၿပီး ျဖစ္တဲ့ အိုုဘားမားက ခ်ီကာဂိုု ၿမိဳ႕ကိုု ျပန္မယ္။ အဲဒီလိုု မျပန္ခင္ ရီဂင္ ႏုုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ ထဲက မီးသတ္ အေဆာက္အဦ ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ေတြ႕ခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ရံုုးအဖြဲ႕ ေတြကိုု အခန္းထဲမွာ သီးသန္႕ ေတြ႕ဆံုုဖိုု႕ ရိွတယ္၊ ဘယ္သူမွ မလာနဲ႕လိုု႕ မွာထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ ထားတဲ့ သီးသန္႕ ဓာတ္ေလွခါးနဲ႕ ေျမေအာက္ ကားဂိုုေဒါင္ကိုု တိုုက္ရိုုက္ဆင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ကားသမား ႏွစ္ေယာက္ထဲ ေလယာဥ္ကြင္းကိုု သြားခဲ့ပါတယ္။ အိုုဘားမား ကေတာ့ ကြင္းထဲမွာ ရပ္ထားတဲ့  သူ႕ေလယာဥ္ ဆီကိုု မသြားပဲ မီးသတ္ အေဆာက္အဦကိုု လွည့္၀င္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစည္းအေ၀း ခန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ေတြ႕တာပါ။ အိုုဘားမားက လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ ပီးတာနဲ႕ သူ႕အိတ္ထဲက ကၽြန္ေတာ့္ ေမးခြန္း စာရြက္ကိုု ထုုတ္ၿပီး အလုုပ္ကိစၥ တန္းေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႕ကိုု ေမးခြန္း ကိုုးခုု ေမးထားတာပါ။
ပထမ ေမးခြန္း ကေတာ့ ရိုုးရွင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု ဘာ့ေၾကာင့္ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးခ်င္ တာလဲလိုု႕ ေမးတာပါ။ အိုုဘားမားက ပထမအခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈ အေပၚမွာ ႀကိဳက္တယ္၊ ဒုုတိယ အခ်က္ကေတာ့ သမၼတ သက္တမ္း ပထမ ေျခာက္လမွာ သူ႕အေနနဲ႕ စီးပြားေရး က႑ကိုု အာရံုုစိုုက္ ခ်င္တယ္။ (ထိုုအခ်ိန္က အေမရိကန္ ႏုုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရး အက်ပ္ အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္သူ) ဒါ့ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး အပိုုင္းမွာ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕ ဆက္လုုပ္ ႏုုိင္တာကိုု လိုုလားတယ္လိုု႕ ေျပာပါတယ္။
ဒုုတိယ ေမးခြန္း ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကိုု ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ တာ၀န္ ေပးမွာလည္း ဆိုုတာ ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ဆက္တည္းပဲ တစ္ႏွစ္ ဆိုုရင္ အိုုဘားမား အဖြဲ႕သားေတြ အတြက္ ကာကြယ္ေရး က႑ကိုု ဆက္တာ၀န္ယူ ႏုုိင္ေအာင္ လံုုေလာက္တယ္လိုု႕ အႀကံေပး ထားပါတယ္။ အိုုဘားမားက အဲဒီကိစၥကိုု လူသိရွင္ၾကား ထုုတ္မေျပာဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ၾကား မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္ဆိုုတာကိုု အေျခခံ သေဘာတူ ထားမယ္လိုု႕ ဆံုုးျဖတ္ပါတယ္။
တတိယ ေမးခြန္း ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အိုုဘားမားဟာ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ မသိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုု ယံုုၾကည္ ႏုုိင္ပါ့မလား၊ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရး ဆိုုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အတြင္း စည္းအထိ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳမွာလား ဆိုုတာပါပဲ။ အိုုဘားမား ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေပၚမွာ ယံုုၾကည္မႈ မရိွရင္ ဒီတာ၀န္ ေပးဖိုု႕ မကမ္းလွမ္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတုုိင္း အတြက္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမွာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳ မွာပါလိုု႕ ေျပာပါတယ္။
စတုုတၳ ေမးခြန္း ကေတာ့ အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရးနဲ႕ ဆုုိင္တဲ့ ၀န္ႀကီး ဌာနေတြ အတြက္ ဘယ္သူ ေတြကိုု လ်ာထား သလဲဆိုုတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတ အေနနဲ႕ အမ်ိဳးသား လံုုျခံဳေရးနဲ႕ ဆုုိင္တဲ့ ၀န္ႀကီး ဌာနေတြ အတြက္ လူေရြးရာမွာ အသင္းတစ္သင္း အေနနဲ႕ စဥ္းစား သင့္တယ္။ ဒါမွ အလုုပ္လုုပ္ရာမွာ ေပါင္းစပ္ ညိွႏိႈင္းမႈ ေကာင္းမယ္လုုိ႕ ယူဆထား ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အၾကံဳ အရ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုုးရ အဖြဲ႕ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးနဲ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး တြဲလုုပ္လိုု႕ မရတာေတြ ျမင္ခဲ့ရ ပါတယ္။ အိုုဘားမားက ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အတြက္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ကိုု လ်ာထား ေၾကာင္းနဲ႕ အၿငိမ္းစား ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်င္ဂ်ံဳးကိုု အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရး အႀကံေပး အျဖစ္ လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
ပဥၥမ ေမးခြန္း ကေတာ့ အိုုဘားမား အေနနဲ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနရဲ့ အရပ္ဘက္ ရာထူး မ်ားကိုု ခန္႕ထား ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ ပါ၀င္ခြင့္ ေပးမလား ဆိုုတာပါပဲ။ အိုုဘားမား အေနနဲ႕ ႏွစ္သက္ရာ လူကိုု ေရြးလိုု႕ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မၾကိဳက္ရင္ ပယ္ခ်ခြင့္ ေပးေစခ်င္ တာပါ။ ေနာက္ျပီး အိုုဘားမား ေရြးခ်ယ္တဲ့ သူေတြ စၿပီး တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ ႏုုိင္ခင္ စပ္ကူး မတ္ကူး ကာလမွာ လက္ရိွ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုု ယာယီ ဆက္တာ၀န္ေပး ထားခြင့္လည္း ေတာင္းခဲ့ ပါတယ္။ ဒါမွလည္း လက္ရိွ လုုပ္ငန္းေတြကိုု အဆင္ေျပေျပ နဲ႕ဆက္ လုုပ္ထား ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  အိုုဘားမားက ဒါျဖစ္ ႏုုိင္ပါတယ္လိုု႕ ကတိေပးပါ တယ္။ (အေမရိကန္ ႏုုိ္င္ငံေရး စနစ္အရ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားတြင္ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ႏွင့္ အထက္ ေနရာ အမ်ားစုုမွာ သမၼတက ခန္႕အပ္သူမ်ား ( Political Appointees ) ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သမၼတ အသစ္ တာ၀န္ယူလွ်င္ ယခင္ သမၼတက ခန္႕အပ္ ခဲ့သူ မ်ားမွာ တာ၀န္မွ အနားယူ ရသည္။ ဘာသာျပန္သူ)
ဆဌမ ေမးခြန္းက ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုုတိယ၀န္ႀကီး ရာထူးေနရာနဲ႕ ပတ္သက္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္လံုုး ျဖစ္ႏုုိင္ေခ် ရိွတဲ့သူေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။ အိုုဘားမားက ဒုု၀န္ႀကီး ေနရာ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ နီးနီး ကပ္ကပ္ တုုိင္ပင္မယ္ လုုိ႕ကတိ ေပးသြားပါတယ္။
သတၱမ ေမးခြန္း ကေတာ့ လက္ရိွ သမၼတဘုုရ္ွ ခန္႕ထား သူေတြထဲက ကၽြန္ေတာ္ ဆက္တာ၀န္ ေပးခ်င္တဲ့သူ သံုုးေယာက္ကိုု ဆက္ထားလိုု႕ ရမလား ဆိုုတာပါပဲ။ အဲဒီ သံုုးေယာက္ အေၾကာင္း ရွင္းျပေတာ့ အိုုဘားမားက ၾကည့္ရ သေလာက္ စြံမယ့္ပံုုပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူစဥ္းစား ပါ့မယ္ လိုု႕ ေျပာတယ္။
အ႒မ ေမးခြန္းကေတာ့ အိုုဘားမား အေနနဲ႕ သူ႕သက္တမ္း ပထမႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကိုု အႀကီးအက်ယ္ အေျပာင္းအလဲ လုုပ္ဖိုု႕ ရိွလား ဆိုုတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အိုုဘားမားကိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ရာ ေက်ာ္မွာ စစ္ပြဲတစ္ခုု ၿပီးတုုိင္း ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကိုု အႀကီးအက်ယ္ ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ခါ စစ္ပြဲနဲ႕ ျပန္ႀကံဳေတာ့ အဲဒီ ဘတ္ဂ်က္ ျဖတ္ေတာက္ မႈေတြအတြက္ ေသြးနဲ႕ေခၽြးနဲ႕ ျပန္ေပးဆပ္ ခဲ့ရတယ္လိုု႕ ရွင္းျပခဲ့ ပါတယ္။ အုုိဘားမားက ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကိုု အႀကီးအက်ယ္ ေလွ်ာ့ခ်ဖိုု႕ မရိွဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကိုု ကုုစားတဲ့ ေနရာမွာ ကာကြယ္ေရး ကိုုလည္း ခ်န္ထားခဲ့ လိုု႕မရဘူး။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႕ ဘ႑ာေငြ သံုုးစြဲရာမွာ ပိုုၿပီး စီစီစစ္စစ္ လုုပ္ဖိုု႕ ေတာ့လိုုမယ္၊ ခက္ခဲတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ဖိုု႕ လိုုလိမ့္မယ္လိုု႕ ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ဆံုုး ေမးခြန္း ကေတာ့ အီရတ္စစ္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အာဖဂန္ စစ္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အျမင္ တူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အီရတ္စစ္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၈ လ အတြင္း ရခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြကိုု ဆက္ထိန္း ႏုုိင္ဖိုု႕ အတြက္ သမၼတ အိုုဘားမားရဲ့ အီရတ္စစ္ပြဲ ဆုုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြကိုု ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ လုုပ္ႏုုိင္ပါ့ မလားလိုု႕ ေမးခဲ့ပါတယ္။ အိုုဘားမားက သူဟာ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ ရိွပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ အုုပ္စုုေတြ ေနာက္ကိုု ေရဆံုုးေရဖ်ား လိုုက္ဖိုု႕ လက္မတြန္႕ ပါဘူးလိုု႕ ဆိုုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ေဆြးေႏြးမႈဟာ မိနစ္ ငါးဆယ္ေလာက္ ၾကာပါတယ္။ အဆံုုးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ား အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု တစ္ႏွစ္ဆက္ တာ၀န္ေပးဖိုု႕ ဆံုုးျဖတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံဖိုု႕ အသင့္ ရိွပါတယ္လိုု႕ ေျပာလိုုက္ ပါတယ္။ အိုုဘားမား ကလည္း သူဆံုုးျဖတ္ ထားပါတယ္လုုိ႕ ျပန္ေျဖပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ေမးခြန္းေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အဆံုုးမွာ ကၽြန္ေတာ္က အိုုဘားမားကိုု အခုုလိုု ကတိေပးခဲ့ ပါတယ္ -
  ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုု တာ၀န္ ေပးတဲ့အခါ ယံုုယံုု ၾကည္ၾကည္ တာ၀န္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ  ျမဳပ္ကြက္ေတြ၊ ဖံုုးကြယ္ ထားတဲ့ တစ္ျခား အစီအစဥ္ ေတြမ်ား ရိွေလ မလားလိုု႕ စိတ္မပူပါနဲ႕လိုု႕အာမခံ ပါတယ္။ အျခား သမၼတေတြ လက္ေအာက္မွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ တုန္းကလိုုပဲ ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္မယ္လိုု႕ ယံုုၾကည္တဲ့ အႀကံဥာဏ္ ေတြကိုု ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း တင္ျပပါ့မယ္။ သမၼတက ကၽြန္ေတာ္ ေပးတာကိုု လက္မခံဘဲ အျခား နည္းလမ္းကိုု ေရြးခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေထာက္ခံၿပီး လုုပ္ႏုုိင္ရင္ လုုပ္ပါ့မယ္၊ မလုုပ္နုုိင္ရင္ ထြက္ပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတ လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္း ေနၿပီး ေနာက္ကြယ္က သစၥာမဲ့တဲ့ အလုုပ္မ်ိဳး ကိုုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မလုုပ္ပါဘူး။”
သမၼတ အိုုဘားမား လက္ေအာက္မွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ ခြဲကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုုး အဲဒီကတိ စကားကိုု ကၽြန္ေတာ္ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)
Read more

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီအစဥ္အလာ (၂)( ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ အဂၤါရပ္ တစ္ခုုမွ ပံုုမွန္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ထိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွ တဆင့္  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မ်ားကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ဂိတ္ သည္ သမၼတဘုုရ္ွ ဒုုတိယ သက္တမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ အျပင္ ၂၀၀၈ သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုုိင္ရရိွ ခဲ့သည့္ သမၼတ အိုုဘားမား လက္ထက္ တြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဘ၀ အေတြ႕ အၾကံဳ ကိုု ေရးသားသည့္ Duty စာအုုပ္ အခန္း (၈) Transition တြင္ သမၼတဘုုရ္ွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံျပီးသူ အိုုဘားမားထံ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ခဲ့သည့္ အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားရာ ထိုုအခန္းမွ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုု တင္ျပအပ္ ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုုိ္င္ငံေရး ေလာက သက္သက္ ႏွင့္သာ ဆိုုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကိုုမူ ခ်န္လွပ္ထား ခဲ့ပါသည္။ ဂိတ္၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုု ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ အေျခအေန မ်ားကိုု ဆ၀ါး ႏုုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)
အဲဒီလိုု ႏုုိင္ငံေရး မုုိင္းကြင္းထဲ ျဖတ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Mullen က ေနာက္ထပ္ ဗံုုးတစ္လံုုးခြဲဖိုု႕ လုုပ္လာ ျပန္တယ္။ အေမရိကန္ ႏုုိင္ငံရဲ့ စနစ္အရ သမၼတက (လာမည့္ ေလးႏွစ္ အတြက္) အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ ( National Security Strategy, NSS ) ကိုု ခ်မွတ္ ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန က အဲဒါကိုု အေျခခံၿပီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက အေကာင္အထည္ေ ဖာ္မယ့္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ( National Defence Strategy, NDS) ကိုု ေရးဆြဲရ ပါတယ္။ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ား အဖြဲ႕က သမၼတ နဲ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုုိင္ဖိုု႕ အတြက္ စစ္ဆင္ေရး လိုုအပ္ခ်က္ေတြ၊ လူ၊ လက္နက္ ပစၥည္း လိုုအပ္ခ်က္ ေတြကိုု ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ( National Military Strategy, NMS) ကိုု ဆက္ၿပီး ေရးဆြဲ ရပါတယ္။
ေရွ႕ပိုုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေရးခဲ့သလိုုပဲ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး မဟာ ဗ်ဴဟာကိုု ျပဳစုုခ်ိန္မွာ  ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Mullen နဲ႕ ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတြက လက္ရိွ ဆင္ႏြဲေနတဲ့ အီရတ္နဲ႕ အာဖဂန္ စစ္ပြဲကိုု အႏုုိင္ရဖိုု႕ အတြက္ သမားရိုုးက် စစ္ပြဲမ်ား အတြက္ စစ္္လက္နက္ ပစၥည္း လိုုအပ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုု စြန္႕လႊတ္ ရမယ္ဆိုုတဲ့ အယူအဆကိုု လက္မခံ ၾကဘူး။
စက္တင္ ဘာလမွာ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ရဲ့ အမ်ိဳးသား စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္းကိုု ကၽြန္ေတာ့္ဆီ တင္ျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ  ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Mullen က သမၼတဘုုရွ္ရဲ့ အယူအဆျဖစ္ တဲ့ အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒ တိုုက္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲကိုု ေရရွည္ ဆင္ႏြဲရမယ္ ဆိုုတဲ့ အခ်က္၊ အေမရိကန္ရဲ့ စစ္အင္အားကိုု ဒီမိုုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ဖိုု႕ အသံုုးခ် ရမယ္ ဆိုုတဲ့ Freedom Agenda တိုု႕ကိုု လံုုး၀ ရည္ညႊန္းျခင္း မျပဳဘဲ ခ်န္ထား ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး အရင္က ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ေျပာေနတာ နဲ႕ ဆန္႕က်င္ၿပီး အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ ေတြဟာ ကမာၻ႕ေနရာ အႏွံ႕မွာ အေရးေပၚ အေျခအေန ေတြကိုု တစ္ခ်ိန္တည္း ရင္ဆုုိင္ ေျဖရွင္းဖိုု႕ အသင့္မျဖစ္ ေသးဘူးလိုု႕ ေဖာ္ျပထားတယ္။  ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Mullen က ဒီအမ်ိဳးသား စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကိုု ေအာက္တိုုဘာ လလယ္မွ ထုုတ္ျပန္ဖိုု႕ ရည္ရြယ္ ထားတယ္လိုု႕ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု တင္ျပခဲ့တယ္။
သူ႕ရဲ့ အခ်ိန္ ဇယားက အလြန္ မွားယြင္းတဲ့ တြက္ခ်က္မႈပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ေအာက္ တိုုဘာ ၅ ရက္ ေန႕မွာ  ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Mullen ကုုိ အမ်ိဳးသား စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကိုု သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ ႏိုု၀င္ဘာလ မတုုိင္ခင္ အျပင္းအထန္ မဲဆြယ္ေနတဲ့ ကာလမွာ ထုုတ္ျပန္ လိုုက္မယ္ ဆိုုရင္ အမွားႀကီး မွားလိ္မ့္မယ္၊ အဲဒီလိုု လုုပ္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ဟာ ႏုုိင္ငံေရး ျငင္းခုုန္မႈေတြ ၾကားကိုု ေရာက္သြား လိမ့္မယ္၊ အထူးသျဖင့္ သမၼတ ဘုုရ္ွရဲ့ မူ၀ါဒ ေတြကိုု ဖယ္ထုုတ္ထားတဲ့ အတြက္ ဒီမဟာ ဗ်ဴဟာကိုု ႏုုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ထုုတ္ျပန္ တယ္လိုု႕ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႕ ျပည္သူ ေတြရဲ့ စြပ္စြဲမႈ ခံရႏုုိင္တယ္။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ အတြက္ေရာ၊ သူ႕အတြက္ေရာ မေကာင္းဘူးလိုု႕ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီမဟာ ဗ်ဴဟာကိုု ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးမွ ထုုတ္ျပန္ဖိုု႕နဲ႕ ဘုုရ္ွရဲ့ မူ၀ါဒေတြကိုု ခ်န္လွပ္ မထားဖိုု႕ သူ႕ကိုု တိုုက္တြန္း ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုုးေတာ့  ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Mullen က သူ႕ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ျပင္ဆင္မႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွ ထုုတ္ျပန္ဖိုု႕ သေဘာတူ ခဲ့ပါတယ္။
ေအာက္တိုုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕ မွာေတာ့ သမၼတ ဘုုရ္ွဟာ သူ႕ရဲ့ ေနာက္ဆံုုး အစည္းအေ၀း အျဖစ္ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အဖြဲ႕နဲ႕ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေ၀းဟာ သူ႕လက္ထက္မွာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တဲ့ စစ္ေရး ဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ား အေပၚ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ သံုုးသပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းလိုု႕ ဆိုုႏုုိင္ ပါတယ္။ တပ္မွဴး အားလံုုးက ဘုုရ္ွလက္ ထက္မွာ  အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ ဒုုတိယ ကမာၻစစ္ ေနာက္ပိုုင္း အႀကီးမားဆံုုး အေျပာင္းအလဲ ေတြနဲ႕ ၾကံဳခဲ့ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုုအခ်ိန္မွာ တိုုက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳ အရိွဆံုုး၊ ပင္လယ္ရပ္ျခား စစ္ဆင္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ အရိွဆံုုး တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အခုုစစ္ပြဲ ေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အရာရိွငယ္မ်ားကိုု ဆက္ၿပီး ျပဳစုု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရင္ အနာဂတ္ အတြက္ စိတ္ခ်ရၿပီလိုု႕ သံုုးသပ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။
အစည္းအေ၀း အၿပီးမွာ ဘုုရ္ွက အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ရဲ့ ကမာၻ႕ ေဒသႀကီး ႏွစ္ခုုမွာ သမားရိုုးက် စစ္ပြဲႀကီး ႏွစ္ခုုကိုု တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆင္ႏြဲ ႏုုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထား ရမယ္ဆိုုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က အခုု အေျခအေနမွာ လက္ေတြ႕ မက်ေတာ့ဘူး၊ အဲဒီလိုု စစ္ပြဲႀကီး ႏွစ္ခုုကိုု တုုိက္ဖိုု႕အေျခ အေနလည္း မရိွေတာ့ ဘူးလိုု႕ သံုုးသပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏုုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး ( Nation Building ) အလုုပ္ကိုု ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုုိင္ငံ တုုိင္းမွာ အလြယ္တကူ ၀င္မလုုပ္မိဖိုု႕ သတိထားဖိုု႕ လိုုတယ္လိုု႕ သတိေပး ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေန႕ အစည္းအေ၀းကိုု တက္ေနတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြ အားလံုုး ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အိုုဘားမား အစိုုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဖိုု႕ အေတာ္ နီးစပ္ေနၿပီ ဆိုုတာကိုု ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။ ဇူလိုုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕တံုုးက ဒီမိုုကရက္ပါတီ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Jack Reed က ကၽြန္ေတာ့္ကိုု သမၼတေလာင္း အိုုဘားမား အေနနဲ႕ သူသာ သမၼတ ျဖစ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ေပးမယ္လိုု႕ ကမ္းလွမ္း လာရင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က လက္ခံစဥ္းစား ေပးႏုုိင္မလားလိုု႕ ေမးလာ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အိုုဘားမား အေနနဲ႕ ႏုုိင္ငံက ကၽြန္ေတာ့္ကိုု လိုုအပ္ ေနတယ္လိုု႕ ယူဆရင္ အိုုဘားမားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြး လိုုပါတယ္လိုု႕ အေၾကာင္းျပန္ ခဲ့ပါတယ္။
ေအာက္တိုု ဘာလ ၄ ရက္ေန႕မွာ Jack Reed က ထပ္ဆက္သြယ္ လာၿပီး အိုုဘားမားနဲ႕ ေတြ႕မလားလိုု႕ ေမးလာ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲ မၿပီးခင္ေတြ႕ဖိုု႕ မသင့္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ ေတြ႕ပါ့မယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ဆယ္ေတာ့ အိုုဘားမား အေနနဲ႕ စဥ္းစား ေစလိုုတဲ့ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ေပးထား ခ်င္တယ္လိုု႕ အေၾကာင္းျပန္ ခဲ့ပါတယ္။
Jack Reed နဲ႕ဖုုန္းေျပာ ၿပီးၿပီးခ်င္း သမၼတဘုုရ္ွကိုု အုုိဘားမား ဘက္က လာၿပီး ဆက္သြယ္ ေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းပိုု႕ ခဲ့ပါတယ္။ ဘုုရ္ွက အဲဒီလိုု ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚ သေဘာက်ၿပီး အိုုဘားမား ဘက္က တရား၀င္ ကမ္းလွမ္း လာရင္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ လက္ခံ သင့္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဆက္လုုပ္ရင္ ႏုုိင္ငံအတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳး ရိွမယ္လိုု႕ အႀကံေပးပါတယ္။
ေအာက္တုုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွာ ကၽြန္ေတာ္က Jack Reed ကိုု ဆက္သြယ္ျပီး အုုိဘားမား အတြက္ ေမးခြန္းေတြကိုု ေပးပိုု႕ခဲ့ ပါတယ္။ ေအာက္တိုုဘာ ၂၉  ရက္ေန႕မွာ သူ႕ဘက္က ျပန္ဆက္သြယ္ လာၿပီး အိုုဘားမားက အဲဒီေမးခြန္း ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အခုုစာေရးျပီး ေျဖရမလား၊ ဒါမွမဟုုတ္ Jack Reed ကိုု သူ႕ကိုုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လႊတ္ၿပီး ေျဖေပး ရမလား။ ဒါမွမဟုုတ္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္က်မွ ေျဖရမလားလိုု႕ ေျပာေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တတိယ နည္းလမ္းကိုု ေရြးလိုုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ့္ ေမးခြန္း ေတြကိုု အေျခခံ အခ်က္ေတြ အျဖစ္ ထားၿပီး ေဆြးေႏြး ပါ့မယ္လိုု႕အေၾကာင္းျပန္ ခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ရာထူး တာ၀န္ ေပးဖိုု႕ စဥ္းစားျခင္း ခံရသူက  သူ႕ကိုု ခန္႕အပ္မယ့္ သမၼတ ေလာင္းဆီကိုု ေမးခြန္းေတြ ပိုု႕တယ္ ဆိုုတာ ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲ၊ ၾကံဳေတာင့္ ၾကံဳခဲ အျဖစ္ပါပဲ။ ပံုုမွန္အားျဖင့္ သမၼတ ေလာင္းက သူစဥ္းစား ထားတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ကိုုပဲ သူသိခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကိုု ေမးေလ့ ရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အိုုဘားမားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္က အေမရိကန္ သမုုိင္းမွာ မၾကံဳဘူး ေသးတဲ့ အေျခ အေနတစ္ခုုကိုု ျဖတ္သန္း ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုအခ်ိန္က ႏုုိင္ငံအေနနဲ႕ စစ္ပြဲ ႏွစ္ခုုကိုု ဆင္ႏြဲ ေနရတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၉ ၄၇ ခုုႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကိုု စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီးခ်ိန္ ကစလိုု႕ သမၼတ ရာထူးကိုု ပါတီတစ္ခုု တည္းက ႏုုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္ လက္ရိွ သမၼတရဲ့ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက ေနာက္ သမၼတရဲ့ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္တာ မရိွခဲ့ေသး ပါဘူး။ အခုုလိုု ရီပတ္ ဘလီကင္နဲ႕ ဒီမိုုကရက္ ပါတီ မတူ တဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးက ေ၀လာ ေ၀းေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္က သမၼတေလာင္း အိုုဘားမား ဆီကိုု ေရးတဲ့ စာမွာ  “အခုု ကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ထား တာထက္ ပိုုၿပီး ရႈပ္ေထြး ႏုုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေမးခြန္း ေတြက ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ေယာက္လံုုး အဲဒီ အေျခအေနကိုု နားလည္ႏုုိင္ဖိုု႕ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။” လိုု႕ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု တာ၀န္ ေပးမယ့္ ကိစၥက တကယ္ အလုုပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးရိွဖိုု႕ ဆိုုရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ဦးလံုုး တစ္ေယာက္ကိုု တစ္ေယာက္ အစထဲက နားလည္မႈ ရိွဖိုု႕ လိုုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘက္က အိုုဘားမား အေနနဲ႕ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာတာ၊ ေမးခြန္း ထုုတ္တာကိုု ႀကိဳက္သလား ဆိုုတာ သိလိုုတယ္။ တကယ္လိုု႕ ဒီလိုုေမးတာ ျမန္းတာကိုု မႀကိဳက္ဘူးဆိုုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ အရံႈး မရိွပါဘူး။ အစ ထဲက ျဖစ္ႏုုိင္ရင္ ဒီတာ၀န္ကိုု ဆက္မလုုပ္ဖိုု႕ဆံုုးျဖတ္ ထားၿပီးသားပဲေလ။
ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု အိုုဘားမားရဲ့ အနီးကပ္ဆံုုး လက္ေထာက္ အရာရိွနဲ႕ ဆက္သြယ္ၿပီး အိုုဘားမားနဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေတြ႕ဆံုု နုုိင္ေရး စီစဥ္ဖိုု႕ အေၾကာင္း ၾကားလာပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)
Read more